3XL Logotype Vit

Hos 3XL går allt runt. Det vi river återvinns alltid på bästa hållbara sätt. Vår miljö är också din miljö. Cirkulärt tänkande finns i allt vi gör.

Styrkan sitter i kunnandet

3XL står på fyra stadiga ben. Vi tar oss igenom allt motstånd. Tjock betong, konstig lukt eller farliga konstruktioner stoppar inte oss.

Rivning

Ska något ned eller bort? 3XL återanvänder, tillvaratar och deponerar på rätt sätt.

Håltagning

Det finns ingenting vi inte kommer igenom. 3XL har utrustningen för definitiva genombrott.

Sanering

Vi är certifierade att inspektera och åtgärda de problem som kan göra stor skada på människor och byggnader.

Återbruk

Förstör inte det som fungerar. Onödigt stora pengar kan snabbt gå upp i rök. Sista raden på projektet är lika viktigt som att tänka hållbart.

Hjälper er igenom

Vi på 3XL är experter på att ta våra kunder igenom det besvärliga. Oavsett om det gäller håltagning, rivning eller sanering tar vi hand om allt det jobbiga. I vår bransch gäller det att snabbt kunna vara på plats och bedöma vad som behöver göras, och där är vi riktigt vassa. Våra bilar har den bemanning och utrustning som krävs för att ta emot det avfall som oundvikligen bildas när man sågar och sanerar något gammalt. Renoveringar och ombyggnader av fastigheter har alltid sina olika utmaningar. Vi har alla certifieringar och tillstånd på plats som behövs. Ett samtal till 3XL räcker för att lösa problemen.

Vi har en viktig grundfilosofi. Det ska vara lätt att jobba med oss. Och det ska vara trivsamt att jobba hos oss. Sådant smittar, på ett bra sätt. Vårt kvalitetstänk och höga lägstanivå märks när vi är ute på uppdrag. Där man trivs stannar man kvar. Både som kund och anställd.

3XL är aldrig längre bort än ett samtal. Du får tillgång till all vår samlade erfarenhet och ett direkt svar. Våra bilar är redo för uppdrag inom håltagning, rivning och sanering över hela norra Sverige. Och det vi lovar, det håller vi.