Vi gräver
där du står

Rivning

Att riva ned går fortare än att bygga upp

I demolition ingår många moment som har sina egna utmaningar. Deponi av alla typer av material som kan finnas i en byggnads struktur måste hamna på rätt ställe för att uppfylla allt strängare regelverk. Vid en rivning kan det vara svårt att veta vad en gammal konstruktion faktiskt innehåller. Vi har expertisen och resurserna att demontera och avlägsna besvärligt och hälsofarligt material på ett säkert sätt. Både för medarbetare och miljön omkring oss. 

Säker rivning kräver känsla

Rivning på olika sätt

Ett rivningsuppdrag kan se olika ut beroende fastighetens storlek och konstruktion. Ibland måste stommen sparas för användas på nytt. Det händer också allt det gamla måste tas bort utan att lämna ett spår efter sig. Vi kallar det lättriving och tungrivning. Oavsett vilken typ som ska utföras har 3XL maskinparken, personalstyrkan och kompetensen att få jobbet gjort. Betong, sten eller tegel spelar mindre roll. Det vi lovar håller vi. Både i tid och på fakturan.

Ofta uppstår behovet av håltagning och sanering under ett rivningsuppdrag. Då är 3XL redan på plats och kan utföra de uppdragen utan att rivningen tappar tempo. Det ger förutom värdefull tidsbesparing också siffror åt rätt håll i den stora kalkylen. Totalentreprenad har stora fördelar både för dig och för oss. Du får tillgång till all vår kunskap och expertis på plats utan extra kostnader.

När något ska tas ner gäller det ha koll på föreskrifterna. Vi som utför rivningen måste rätta oss efter Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Avfallsförordningen. Precis som det skall vara. Vår personal har all den utrustning som krävs för att komma hem säkert efter varje dags slut. Bit för bit tar vi ned det som står vägen för det nya, sorterar och deponerar det gamla på rätt sätt. Allt efter den rivningsplan som vi har satt upp tillsammans med dig.

Så river vi

Rivning steg för steg

 • 1. Miljöinventering

  Vi tar reda på vad som finns i byggnaden.
  Omfattningen blir till ett offertförslag.

 • 2. Rivningsplan

  Nu vet vi hur arbetet ska läggas upp.

 • 3. Rivningstillstånd

  Vi, eller du, kan ansöka om de tillstånd som behövs. I en totalentreprenad gör vi allt.

 • 4. Startbesked

  Efter klartecken kopplar vi ifrån alla anslutningar och sätter igång med rivningen.

 • 5. Provtagning

  Löpande under hela arbetet kontrollerar vi om det finns farliga ämnen att ta hand om.

 • 6. Avfallshantering

  Vi ser till att allt hamnar på rätt ställe. En del kan återvinnas, annat måste deponeras.

Styrkan sitter i kunnandet

3XL står på fyra stadiga ben. Vi tar oss igenom allt motstånd. Tjock betong, konstig lukt eller farliga konstruktioner stoppar inte oss.