återbruk

Att bara kasta är dumt

Stora värden kan räddas genom att med rätt öga bedöma och ta till vara på fullgott material som har lång livslängd kvar. Ofta har äldre byggnader konstruktioner av hög kvalitet och en inbyggd hantverksskicklighet som är svår att återskapa idag. Där kan vi spara mycket pengar åt dig på vägen. 

Onödigt resursslöseri har varken du, vi eller vår planet råd med. Vår målsättning är att 100 procent av det rivna materialet ska kunna återanvändas på nytt. 

Säker hand slänger mindre

Återbruk ger mer

Styrkan sitter i kunnandet

3XL står på fyra stadiga ben. Vi tar oss igenom allt motstånd. Tjock betong, konstig lukt eller farliga konstruktioner stoppar inte oss.