Sanering

Hotet mot hälsan har inte alltid en lukt

Ett giftigt ämne kan vara en lömsk och doftlös fiende. Vid misstanke om att något inte står rätt till krävs alltid en djupare undersökning. Att sanera en hel byggnad kräver rätt utrustning för att jobbet ska bli ordentligt utfört. God kännedom om olika föroreningars skadliga effekter och hur man bäst handskas med dem är A som i ansvarsfullt och O som i obligatoriskt. Vi är certifierade att inspektera och åtgärda de problem som kan göra stor skada på människor och byggnader.

Vi hittar dolda orsaker

Sanering av asbest

Asbest är ett av de absolut farligaste ämnena som kan finnas i en gammal byggnad. Dessvärre är det också det vanligaste ämnet som vi stöter på vid en kontroll. Asbest var billigt att producera och hade precis de unika byggtekniska egenskaper som efterfrågades när Sverige expanderade i hyperfart under rekordåren. Idag gäller det att hantera allt som kan innehålla asbest med största försiktighet. Vi vet att ämnet kan orsaka dödliga sjukdomar i andningsorganen på människor och djur. Asbestfibrerna sprids mycket lätt i omgivningen vid demolering och det är av största vikt att utföraren har rätt kunskap och utrustning för uppgiften. Det har vi på 3XL. Dessutom innehar vi alla de certifieringar som erfodras av Arbetsmiljöverket enligt deras gällande krav AFS2006:1 för att hantera asbest. 

Om du ska renovera eller riva i en fastighet som byggdes före förbudåret 1982 är det viktigt att veta vad man gör. Fram till 1979 förekom asbest och asbesthaltiga material vid så gott som alla byggen. Vi hjälper såväl byggföretag som fastighetsägare och privatpersoner att ta reda på om asbest är närvarande. Med 3XL som utförare får du svart på vitt veta vilka ämnen som finns i byggnaden. Vi tar de prover som krävs, utför själva saneringen av farliga ämnen och efteråt får du ett protokoll med en utförlig sammanställning. Tryggt och tydligt för dig och för oss.

Sanering steg för steg

Här kan asbest finnas

  • Eternitplattor
  • Isolering
  • Kakelfogar & limfogar
  • Plastmattor, golvplattor & mattlim
  • Packningar
  • Fönsterbänkar & kitt

Styrkan sitter i kunnandet

3XL står på fyra stadiga ben. Vi tar oss igenom allt motstånd. Tjock betong, konstig lukt eller farliga konstruktioner stoppar inte oss.